Examenbesprekingen muziek 2022

De VLS organiseert elk jaar de examenbesprekingen voor muziek (oude stijl) vwo, havo en vmbo-tl/gl. Alle docenten muziek die lesgeven aan examenklassen zijn van harte welkom om bij deze besprekingen aanwezig te zijn.

Data en tijden

Woensdag 18 mei
15.00-17.00 uur vwo

Dinsdag 24 mei
15.00-17.00 vmbo-tl/gl

Woensdag 25 mei
15.00-17.00 havo

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk en kan met dit formulier tot uiterlijk 15 mei. Deelname aan de vergaderingen is gratis voor VLS leden. Voor niet-leden bedragen de kosten €25,- per bijeenkomst.

Locatie

De bijeenkomsten zullen dit jaar online plaatsvinden via Zoom. Na aanmelding krijg je een uitnodiging toegestuurd.

Doel

Het doel van de vergaderingen is:

  • Het nabespreken van de opgaven en het correctievoorschrift;
  • Het uitwisselen van informatie onder vakcollega’s.

 

Het is niet mogelijk om via telefoon of e-mail commentaar te sturen indien u niet aanwezig kunt zijn. Voor deze bijeenkomst kunt je verlof aanvragen bij de schoolleiding. De uitspraken van de bijeenkomst zijn niet bindend voor de tweede correctie. Veel correctoren houden echter wél rekening met de collegiale afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt.

De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met het CE en de voorbereidingen hierop. Hierbij zijn vertegenwoordigers van het Cito en zo mogelijk ook het College voor Toetsen en Examens (CvtE) aanwezig, zodat zij een indruk krijgen van de ervaren moeilijkheidsgraad en om in te schatten of de geest van de vragen goed is overgekomen. Bovendien kunnen zij bepaalde vragen beantwoorden.

De aanwezigen gebruiken de bijeenkomst als toetsmoment voor zichzelf: Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd? Hoe hebben collega’s dat gedaan? Hoe moeten we het correctievoorschrift van het Cito interpreteren?

Verslag

Van deze bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt, dat na afloop aan alle aanwezigen van de vergadering verstuurd zal worden. Het is echter niet mogelijk het verslag op te vragen als u niet aanwezig bent geweest. In de afgelopen jaren is gebleken dat veel docenten die niet aanwezig waren rechten ontleenden aan het verslag, dit terwijl zij de achterliggende discussie niet hadden meegemaakt en daardoor het verslag verkeerd interpreteerden.

Misschien vind je dit ook interessant

Duik met je leerlingen in ‘De Diepte’ van S10

Deel jouw corona ervaringen via deze peiling van OCW

Stem op de ‘Muziekdocent van het jaar’!