Kunstzone

Kunstzone

VLS komt op voor voor muziekdocenten die les geven in het voortgezet onderwijs (VO), het primair onderwijs (PO), het SO, MBO, HBO en WO. Maar onze leden werken ook voor culturele instellingen. De meeste muziekdocenten zijn zeer veelzijdige vakmensen. Ze geven vaak les op een school, dirigeren een koor of coachen bandjes én ze zijn actief als muzikant.  

Het tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs

Kunstzone is hét tijdschrift voor kunst en cultuur in het Nederlandse onderwijs. Twee verschillende vakverenigingen (VLS en VONKC) werken mee aan het blad, zo garanderen zij, samen met de redactie, een brede kijk op het vakgebied. Daarnaast is er de gelijknamige website

Kunstzone biedt in elke editie een actueel en relevant thema, vergezeld van artikelen, rubrieken en columns die voor iedere docent de moeite van het lezen waard zijn. Bovendien bevat het blad:

  • actuele informatie over verschenen publicaties
  • informatie over culturele activiteiten die interessant zijn voor docenten en leerlingen
  • informatie voor de leden van de verschillende vakverenigingen.
  • aankondigingen van studiedagen, symposia en examenbesprekingen

 

 

Kunstzone verschijnt 6x per jaar, in een full-color uitgave.
Leden van VLS en VONKC krijgen het blad automatisch toegestuurd.