Samenwerking

VLS werkt samen met andere organisaties, zodat jij sterker staat als muziekdocent in het onderwijs.

Samenwerking

VLS werkt samen met andere organisaties om haar doelen te kunnen bereiken. 

 

Voor beter muziekonderwijs

Om het muziekonderwijs te verbeteren en meer op de kaart te zetten is de samenwerking met partners essentieel. Gehrels Muziekeducatie, Méér Muziek in de Klas en het Netwerk Muziekdocenten Pabo zijn partijen die vergelijkbare doelen nastreven in het po. Met Buma Cultuur organiseren we de Muziekdocent van het jaar om het vak muziek in het vo meer onder de aandacht te brengen.

VLS is lid van de EAS. Dit staat voor ‘European Association for Music in Schools’ en is een Europees netwerk. Het brengt diverse partijen bij elkaar die zich bezighouden met muziekeducatie. Regelmatig organiseert EAS conferenties en geeft het interessante publicaties uit.

Muziek is één van de kunstvakken. Veel van onze doelen delen we met VONKC, de vakvereniging voor beeldende vorming, theater en dans op school. Het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst, het LKCA is daarin ook een belangrijke partner. Samen zitten we in het Strategisch Beraad Kunstvakken (SBK) waar we via de politiek de kunstvakken meer op de agenda willen zetten. 

Voor de eindexamens muziek en het landelijk curriculum hebben we contact met SLO, het College voor Toetsen en Examens (CvTE), het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito), en het Ministerie van OCW.

Voor betere arbeidsvoorwaarden

VLS is lid van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, de FvOv.

Naast VLS zijn ook verenigingen als de KVLO (lichamelijke opvoeding), Levende Talen (taalonderwijs), NVvW (wiskunde), en VONKC (beeldend, dans, theater) lid van de FvOv.

Samen maken we ons sterk voor een betere arbeidsvoorwaarden voor docenten die in dienst zijn in het po, vo, so, mbo, hbo en wo.

Doordat VLS lid is van de Centrale voor Middelbaar en Hoger Personeel, de CMHF, is VLS ook een vakbond. De CMHF is op haar beurt weer aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals, de VCP. Na FNV en CNV is de VCP de derde Nederlandse vakcentrale.

Speciaal voor onze leden die als zzp’ers aan de slag zijn, werken we samen met de Kunstenbond en zijn we aangesloten bij de Creatieve Coalitie