Nieuwe cao hbo met structurele loonsverhoging van 4%

Op 22 maart zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de FvOv/VLS, met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao hbo. In het akkoord is de loonontwikkeling voor de komende periode vastgelegd.

Met ingang van 1 juni 2022 worden de lonen verhoogd met 4%. Daarnaast wordt in de maand juni 2022 een eenmalige uitkering uitbetaald van € 600,- bruto naar rato van de betrekkingsomvang. Deze uitkering is pensioengevend. De nieuwe cao hbo 2022-2023 heeft een looptijd van 1 april 2022 tot 1 april 2023.

De structurele loonsverhoging van 4% is gebaseerd op de (verwachte) referentieruimte voor 2022, een deel van 2023 en een te verwachten daling van de pensioenpremie in 2023. Mochten de werkelijke ontwikkelingen afwijken van de verwachtingen, dan wordt dat in de volgende cao verrekend.

Het was de bedoeling dat in deze cao, naast de afspraken die in het principeakkoord cao-hbo 2022 en in de cao-hbo 2022 zelf waren opgenomen, verdere afspraken vastgelegd zouden worden over werkdruk, het faciliteren van thuiswerken en het behoud van vitaliteit en capaciteit bij alle categorieën medewerkers. Gezien de zeer korte looptijd van de huidige cao-hbo (1 oktober 2021 tot 1 april 2022) zijn de onderhandelingspartijen er niet in geslaagd om op deze onderwerpen voldoende vooruitgang te boeken.

De afspraken op deze onderwerpen in de vorige cao-hbo blijven onverkort van toepassing. FvOv-onderhandelaar Gerrit Karssenberg zegt daarover:

‘We hadden graag op deze punten nu ook tastbare resultaten gezien maar hebben gekozen voor zorgvuldigheid en we wilden in deze tijd het geld snel naar de medewerkers brengen.’

De aangesloten verenigingen van de FvOv, waaronder VLS, leggen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan de leden die werkzaam zijn in het hbo.

Misschien vind je dit ook interessant

Duik met je leerlingen in ‘De Diepte’ van S10

Deel jouw corona ervaringen via deze peiling van OCW

Verslag examenbijeenkomsten 2022