Kortingsformulier

Voor VLS-leden die werkzaam zijn in het po, vo, bve en hbo is het op basis van de cao’s voor deze sectoren mogelijk om de betaalde contributie over een kalenderkaar te verrekenen met het bruto-inkomen. Zzp’ers kunnen de contributie van de belasting aftrekken. Dat levert dezelfde korting op. 

Formulier downloaden

Hieronder tref je, in word en pdf, een formulier aan waarmee je voor alle onderwijstypen vakbondskorting voor een kalenderjaar kunt aanvragen. VLS-leden worden hierover in september/oktober per nieuwsbrief en per e-mail of brief geïnformeerd.

Toelichting

Voordeel
Indien je de maximum contributie van € 160,- betaalt en je in het maximum belastingtarief van 49,50% valt, kan je dit € 79,20 korting opleveren. Uiteraard valt niet iedereen in dit maximumtarief, maar deze regeling levert toch voor elk lid een voordeel van minimaal 37% op.

Wat moet je doen?
Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dien je het aanvraagformulier te downloaden en dit ingevuld vergezeld van een betalingsbewijs (bankafschrift) van je vakbondscontributie vóór 1 november van elk kalenderjaar bij je werkgever in te leveren. Het gevraagde lidmaatschapsnummer staat op de factuur die je van de VLS ontvangen hebt, of kijk op je bankapp (als je betaalt via een automatische incasso). Ben je dit kwijt? Mail even naar Ineke Kitslaar, o.v.v. je naam en adresgegevens.

Ben je zzp’er?
Dan kun je de contributie als kosten opnemen in je winstberekening. Daarmee krijg je eenzelfde korting.