Het ministerie van OCW heeft SLO opdracht gegeven om te komen tot een advies over de vakkenstructuur voor de kunstvakken in het voortgezet onderwijs. De vakverenigingen voor de kunstvakken – waaronder VLS en SLO – werken hierbij intensief samen. Een werkgroep onder leiding van een onafhankelijk voorzitter ontwikkelt de concept-vakkenstructuur. Tussen januari en juni 2022 werken zij aan hun advies.

De adviesopdracht

SLO heeft de opdracht gekregen voor het bijstellen van de vakkenstructuur kunstvakken vmbo, havo en vwo. SLO werkt daarbij samen met de vakverenigingen VONKC, VLS en VNK-e. De werkgroep – bestaande uit zes leden, een onafhankelijk voorzitter, een curriculumexpert en een secretaris – levert in juni 2022 het advies op bij het ministerie van OCW. In het voorjaar betrekt de werkgroep naast de vakverenigingen ook leraren, opleiders, vakdidactici en vervolgopleidingen met behulp van een veldraadpleging bij het proces.

Het advies aan het ministerie zal richtinggevend zijn: de concept-vakkenstructuur omvat ook een goede onderbouwing van de gemaakte keuzes en het doorlopen proces. De werkgroep is ook gevraagd om implicaties voor de bevoegdhedenstructuur aan te geven.

Bekijk de werkopdracht aan SLO