Verslag examenbijeenkomsten 2022

De examens muziek van het 1e tijdvak in 2022 zitten er weer op. Op 19, 24 en 25 mei jl. organiseerden we met VLS examenbijeenkomsten met muziekdocenten uit het hele land. Voor het tweede jaar vonden deze digitaal plaats. Het blijkt dat docenten hier een grote voorkeur voor hebben. Het kost immers minder reistijd en je kunt in Zoom ook veel informatie uitwisselen. De opkomst was daardoor hoog. In het totaal waren er maar liefst 150 aanmeldingen!

De examens vmbo gl/tl, havo en vwo werden dit jaar alle drie als zeer pittig ervaren door de leerlingen. Het helpt daarbij niet dat dit een generatie leerlingen is die door corona weinig toe is gekomen aan musiceren in de klas. Ook solfège, een onderdeel wat veel oefening vraagt, is daardoor te weinig geautomatiseerd bij veel leerlingen. Helaas vormde solfège vragen weer een flink onderdeel van de examens. Veel docenten vragen zich af of dit wel bij de huidige populatie leerlingen past. De leerling die bijvoorbeeld al tien jaar viool speelt is daarbij in het voordeel t.o.v. een leerling die elektronische muziek produceert. Past dit nog wel bij een hedendaagse inclusieve en diverse visie op muziekonderwijs? Ook wordt vaak benoemd dat veel vragen erg talig zijn. Eén muziekdocent vroeg zich zelfs af of je nu begrijpend lezen toetst of luistervaardigheid.

Op de achtergrond wordt er wel gewerkt aan een nieuwe examenprogramma muziek. Dit soort processen gaan helaas erg traag. In eerste instantie wordt er gewacht op het advies van de Werkgroep Vakkenstructuur Kunstvakken van het SLO. Deze commissie moet een kader geven voor de kunstvakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Dat gaat met name over het verschil tussen muziek (oude stijl) en kunst (algemeen). De ambitie is om tot één structuur te komen. Er zou al eind dit schooljaar een veldraadpleging plaats vinden op basis van het eerste advies. Maar dit is helaas uitgesteld, omdat het SLO van het ministerie van OC&W eerst aan de slag moet met de basisvaardigheden. Hopelijk komt er in het najaar alsnog een veldraapleging. Pas als dit advies is goed gekeurd, kan er een nieuwe commissie worden ingesteld waarbij het over de inhoud van een nieuw examen muziek zal gaan.

Wij blijven als VLS zeer betrokken bij dit proces en zullen onze leden zo goed mogelijk blijven betrekken en op de hoogte houden.

 

 

 

 

Misschien vind je dit ook interessant

Kunstvakken op de schop: SLO presenteert nieuwe vakkenstructuur

Betaald ouderschap in het vo

Oog voor impuls biedt zzp’ers tegemoetkoming kosten AOV