Pleidooi voor herziening kerndoelen PO en onderbouw VO

De FvOv/VLS heeft, samen met de AVS, CNV Onderwijs en het Platform VVVO, in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW ervoor gepleit dat in het vervolgtraject van de curriculumvernieuwing, naast alle examenprogramma’s in de bovenbouw, ook de kerndoelen van het PO en de onderbouw VO geactualiseerd worden. Om in een nieuw curriculum de vakinhoud te waarborgen, is daarbij een actieve betrokkenheid van leraren, schoolleiders, ondersteuners en deskundigen vanuit alle disciplines onmisbaar, op basis van het model dat nu voor de actualisering van de examenprogramma’s is gekozen.

Brief aan de Vaste Kamercommissie OCW d.d. 15 maart 2022

Misschien vind je dit ook interessant

Duik met je leerlingen in ‘De Diepte’ van S10

Deel jouw corona ervaringen via deze peiling van OCW

Verslag examenbijeenkomsten 2022