Verslag examenbijeenkomsten 2022

De examens muziek van het 1e tijdvak in 2022 zitten er weer op. Op 19, 24 en 25 mei jl. organiseerden we met VLS examenbijeenkomsten met muziekdocenten uit het hele land. Voor het tweede jaar vonden deze digitaal plaats. Het blijkt dat docenten hier een grote voorkeur voor hebben. Het kost immers minder reistijd en […]

Deel jouw corona ervaringen via deze peiling van OCW

De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op alles gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Een enorme prestatie die veel waardering verdient, want de omstandigheden waren, met vrijwel continu op- en afschalen van beperkende maatregelen, onzeker en zwaar. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat […]

Duik met je leerlingen in ‘De Diepte’ van S10

De Eurosongfestival koorts slaat toe in de klaslokalen op middelbare scholen in Nederland. Buma Music Academy verstrekt gratis meespeelpartijen van het nummer ‘De Diepte’ van S10 aan muziekdocenten van alle middelbare scholen in Nederland. Vanaf dinsdag 19 april kunnen alle muziekdocenten in Nederland voor hun leerlingen een gratis pakket opvragen met alle bladmuziek van onze […]

Denk mee met dancemuseum Our House over educatie

In 2021 is in Amsterdam het museum Our House geopend. Het museum is gewijd aan de geschiedenis en de toekomst van de elektronische dansmuziek. Het is een ware beleving. Bezoekers gaan met interactieve installaties aan de slag. Zo is er een levensgrote sequencer waar je muziek mee kunt maken en DJ’s als Armin van Buuren […]

Pleidooi voor herziening kerndoelen PO en onderbouw VO

De FvOv/VLS heeft, samen met de AVS, CNV Onderwijs en het Platform VVVO, in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW ervoor gepleit dat in het vervolgtraject van de curriculumvernieuwing, naast alle examenprogramma’s in de bovenbouw, ook de kerndoelen van het PO en de onderbouw VO geactualiseerd worden. Om in een nieuw curriculum de […]

Nieuwe cao hbo met structurele loonsverhoging van 4%

Op 22 maart zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de FvOv/VLS, met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao hbo. In het akkoord is de loonontwikkeling voor de komende periode vastgelegd. Met ingang van 1 juni 2022 worden de lonen verhoogd met 4%. Daarnaast wordt in de maand juni 2022 een eenmalige uitkering […]

Vraag een lerarenbeurs aan

Leraren kunnen vanaf 1 april opnieuw een Lerarenbeurs aanvragen. Voor leraren in het voortgezet onderwijs is 32.378.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling voor de Lerarenbeurs wordt verlengd met slechts één jaar. De reden hiervoor is dat er een evaluatieonderzoek loopt naar de Lerarenbeurs. Wijzigingen die nu worden doorgevoerd zijn: een nieuwe voorrangsregeling voor afgewezen aanvragers uit […]

Muziek in mondiaal perspectief

Globalisering en diversiteit zijn belangrijke thema’s. Niet alleen in de muziek, maar in alle kunstvakken. Voor muziekdocenten en andere kunstvakdocenten die zich willen verdiepen in ‘Kunst in Mondiaal Perspectief’ organiseert VONKC vier inspirerende middagen op 17 maart, 11 mei, 17 september en 13 oktober. Je kunt je voor elke bijeenkomst apart aanmelden. Je gaat zowel […]

Meldpunt long COVID

Een aantal mensen houdt langdurige klachten na een COVID besmetting. Deze zogeheten ‘long COVID’ kan gevolgen hebben (of krijgen) voor de werkrelatie en het inkomen. De FvOv wil via dit meldpunt aard en omvang van de problematiek in kaart brengen om deze effectiever aan te kunnen kaarten bij de overheid. Wat is long COVID? “Een […]

Werkgroep adviseert over vakkenstructuur kunstvakken VO

Het ministerie van OCW heeft SLO opdracht gegeven om te komen tot een advies over de vakkenstructuur voor de kunstvakken in het voortgezet onderwijs. De vakverenigingen voor de kunstvakken – waaronder VLS en SLO – werken hierbij intensief samen. Een werkgroep onder leiding van een onafhankelijk voorzitter ontwikkelt de concept-vakkenstructuur. Tussen januari en juni 2022 […]