Oog voor impuls biedt zzp’ers tegemoetkoming kosten AOV

Veel zzp’ers of hybride werkenden in de creatieve en culturele sector hebben geen verzekering of andere voorziening voor het mislopen van inkomsten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het programma Oog voor Impuls biedt zzp’ers of hybride werkenden in de culturele en creatieve sector een tijdelijke bijdrage in de kosten voor een AOV of broodfonds.
De bijdrage bestaat uit een eenmalige stimulans van € 125,- en vergoeding van 50% van de maandelijkse kosten (met een maximum van € 50,- per maand) voor maximaal 12 maanden. De regeling geldt momenteel tot en met december 2023 (met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2022). Lees meer op onze website of doe meteen een aanvraag op www.oogvoorimpuls.nl.

Misschien vind je dit ook interessant

Kunstvakken op de schop: SLO presenteert nieuwe vakkenstructuur

Betaald ouderschap in het vo

Teksten en salaristabellen CAO-VO 2022-2023