Leden van VLS stemmen in met cao’s PO en VO

Tot en met 4 juli konden de leden van de FvOv-verenigingen, waaronder de VLS, zich uitspreken over de onlangs afgesloten onderhandelaarsakkoorden voor de cao’s PO en VO. Voor beide cao’s geldt dat met een grote meerderheid is ingestemd met de bereikte akkoorden. PO In het PO stemde zo’n 78% van de respondenten in met het […]

Deel jouw corona ervaringen via deze peiling van OCW

De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op alles gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Een enorme prestatie die veel waardering verdient, want de omstandigheden waren, met vrijwel continu op- en afschalen van beperkende maatregelen, onzeker en zwaar. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat […]

Pleidooi voor herziening kerndoelen PO en onderbouw VO

De FvOv/VLS heeft, samen met de AVS, CNV Onderwijs en het Platform VVVO, in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW ervoor gepleit dat in het vervolgtraject van de curriculumvernieuwing, naast alle examenprogramma’s in de bovenbouw, ook de kerndoelen van het PO en de onderbouw VO geactualiseerd worden. Om in een nieuw curriculum de […]

Nieuwe cao hbo met structurele loonsverhoging van 4%

Op 22 maart zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de FvOv/VLS, met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao hbo. In het akkoord is de loonontwikkeling voor de komende periode vastgelegd. Met ingang van 1 juni 2022 worden de lonen verhoogd met 4%. Daarnaast wordt in de maand juni 2022 een eenmalige uitkering […]

Vraag een lerarenbeurs aan

Leraren kunnen vanaf 1 april opnieuw een Lerarenbeurs aanvragen. Voor leraren in het voortgezet onderwijs is 32.378.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling voor de Lerarenbeurs wordt verlengd met slechts één jaar. De reden hiervoor is dat er een evaluatieonderzoek loopt naar de Lerarenbeurs. Wijzigingen die nu worden doorgevoerd zijn: een nieuwe voorrangsregeling voor afgewezen aanvragers uit […]

Meldpunt long COVID

Een aantal mensen houdt langdurige klachten na een COVID besmetting. Deze zogeheten ‘long COVID’ kan gevolgen hebben (of krijgen) voor de werkrelatie en het inkomen. De FvOv wil via dit meldpunt aard en omvang van de problematiek in kaart brengen om deze effectiever aan te kunnen kaarten bij de overheid. Wat is long COVID? “Een […]

Aanpassing cao-VO en cao-MBO definitief na ledenraadplegingen

Cao-VO De achterbannen van de sociale partners stemden in met het op 14 oktober overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-VO 2021. De nieuwe cao-VO heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De afspraken uit het onderhandelaarsakkoord zijn nu uitgewerkt in de cao-teksten en salarisschalen. Deze bestanden zijn ook beschikbaar […]

Muziekles in po/ vo mogelijk vanaf 10 januari

Muzieklessen en alle andere vormen van cultuureducatie zijn vanaf 10 januari toegestaan in po en vo. Dit geldt zowel voor lessen op school als workshops en voorstellingen buiten de school. De Rijksoverheid meldt op haar site het volgende: ‘Cultuureducatie op scholen is als onderwijsactiviteit weer mogelijk vanaf maandag 10 januari. Dat kan op een locatie […]